O​środek
kempingowo-namiotowy

"Na Szlaku Brdy​"

gallery/test-insta
Zmieniamy to miejsce dla Ciebie
P.S. Nowy Właściciel
gallery/tlo

Domki letniskowe

Pole namiotowe

M​iejsca dla przyczep i kamerów

im​prezy urodzinowe

wi​eczory kawalerskie i panieńskie

spotkania firmowe i integracyjne

Z​adzwoń: 609 757 995

ADRES:
OŚRODEK NA SZLAKU BRDY
UL. BIWAKOWA 8
85-471 BYDGOSZCZ
POLSKA
STANICAJANOWO@GMAIL.COM

TELEFON: 609 757 995

Regulamin ośrodka kempingowego "Na Szlaku Brdy" - stanicy wodnej PTTK Janowo

1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach 24 godziny na dobę.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 15.00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 12.00

3. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego i wysprzątanego domku lub pokoju gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności kierownika Ośrodka.

4. Oddanie domku lub pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania domku lub pokoju do użytkowania, określonych w pkt. 6 niniejszego regulaminu.

5. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu(np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

6. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 12.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

7. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku lub pokoju należy zgłaszać na bieżąco kierownikowi Ośrodka.

8. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.

9. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

10.  Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Ośrodka które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.

11.  Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach lub pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku lub pokoju

12. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano z wyjątkiem organizowanych przez sam Ośrodek imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.

13. Osoby zakłócające spokój, nieprzestrzegające pkt. 25 i 27 regulaminu, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Ośrodku mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

14.  W obiekcie zabronione jest:

– zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownika Ośrodka /lub w trakcie ciszy nocnej);

–takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.

15.  Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

–będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających;

–które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

16. Osoby niezameldowane zobowiązane są do opuszczenia terenu ośrodka do godziny 24.00.

17. Zezwolenie na pobyt psów w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka. Na terenie Ośrodka zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.

18.  Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wskazanych przez personel Ośrodka.

19. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.

20. Dodatkowa osoba w domku/pokoju ponosi opłatę wg cennika na dany sezon.

21. Goście ośrodka ponoszą opłatę dodatkową eksploatacyjną za prąd wg cennika na dany sezon.

22. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego nie zależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody itp.

23.  W przypadku opuszczenia Ośrodka pojazdem po godz. 22.00, należy zgłosić ten fakt kierownikowi Ośrodka.

24.  a) w przypadku rezygnacji z usługi w terminie do 30 dni przed planowanym przyjazdem potrącone          będą koszty manipulacyjne w wysokości 100 zł

b) w przypadku rezygnacji z usługi w terminie poniżej 30 dni przed planowanym przyjazdem kwota płacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi

c) w przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia

25. Zabrania się korzystania w domkach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, rozpalanie ogniska poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp. W przypadku niezastosowania się do powyższego mają zastosowanie przepisy pkt. 13

26. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Ośrodka.

27. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

28.  Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:

–na stronie internetowej www.naszlakubrdy.pl

–w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach rezerwacyjnych

29.  Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Kierownika Ośrodka i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

30. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu

 

Kierownik Ośrodka

Radosław Kubiak

 

Domki:

 

Domek 3 os. bez łazienki - 60 zł.

Domek 6 os. łazienka i kuchnia - 150 zł.

Domek 6 os. łazienka i aneks kuchenny - 180 zł.

Oplata za zużytą energię elektryczną wg wskazania licznika - 1 zł/kWh

Osoba nocująca w domku bez odrębnego miejsca do spania - +50% ceny 1 osoby / 15 zł

 

Pole kempingowe:

 

Ustawienie przyczepy campingowej - 15 zł.

Ustawienie autocampingu - 15 zł.

Osoba nocująca w namiocie/przyczepie - 10 zł.

 

Inne opłaty:

 

Opłata jednorazowa za pościel - 5 zł/kpl.

Wypożyczenie kajaku 2 osobowego z osprzętem - 10 zł/godaz.

Wodowanie lub odbiór własnych kajaków oraz innego sprzętu pływającego - 50 zł cały dzień.

Przygotowanie ogniska - 80 zł.

Osoba bez noclegu w godz. 8.00-22.00 - 5 zł.

Parkowanie na terenie - 5 zł.

Przy dłuższych pobytach możliwość negocjacji ceny.

DAne kontaktowe

Adres:

Ośrodek Na Szlaku Brdy

ul. Biwakowa 8

85-471 Bydgoszcz

Polska

stanicajanowo@gmail.com
 

Telefon:

 

D​ane firmy i numer konta dla zaliczek.

K​onto do wpłaty zaliczek zostanie podane wkrótce